Stambog til importeret hund

En importeret hund, som ønskes anvendt til avl m.v. i Dansk Jack Russell Terrier Klub, skal registreres hos klubbens stambogsfører, som derefter udarbejder et DJRTK Registeringscertifikat på hunden. 

For at der kan udstedes dansk stambogscertifikat på en importeret hund, skal følgende være opfyldt:

  1. Hunden skal have stambog med minimum 3 led. (Stambøger fra søsterklubber bliver altid anerkendt.)
  2. Den originale stambog skal være udstedt af en DJRTK-anerkendt organisation. 
  3. Hunden skal bestå de til enhver tid gældende avlskrav, jf. vedtægter i DJRTK, for at kunne indgå i avlen i Danmark.

Derudover skal de gældende regler for import af hunde følges - se Fødevarestyrelsens hjemmeside for regler.

Pris: Kr. 300,- pr. registreringscertifikat