Dansk Jack Russell Terrier Klub siden 1984

svantemedfasanklubben3 

Dansk Jack Russell Terrier Klub er Danmarks første og ældste stambogsførende klub for Jack Russell-terriere.

DJRTK er en forening af Jack Russell-terrier entusiaster, der arbejder for at bevare og videreudvikle racens karakteristiske egenskaber og anlæg som jagt- og familiehunde. Vi er tilknyttet vores engelske moderklub Jack Russell Terrier Club of Great Britain, der i overensstemmelse med John Russells ånd er uafhængig af FCI (kennelklubber).

Foreningens formål fremmes bl.a. gennem stambogsføring af Jack Russell-terriere i Danmark, afholdelse af stævner, hvor stambogsførte hundes jagtegenskaber, temperament og eksteriør bedømmes af sagkyndige dommere, formidling af kontakt til/mellem klubbens opdrættere og medlemmer med interesse for avl samt ikke mindst formidling af hundefaglig viden om Jack Russell-terriere.

Hjemmesidens registrerede brugere (medlemmer) har adgang til flere artikler og mere materiale end gæster.

Praktiske oplysninger om Dansk Jack Russell Terrier Klub

Velkommen til klubbens hjemmeside

Registrering som bruger er nødvendig for at se medlemsområdet - skriv til webmaster for at blive registreret - husk at opgive medlemsnummer (findes bag på JR-nyt)  sammen med ønsket brugernavn

Hvis du har problemer med hjemmesiden - kig her

Great Docs and Support

Udeblev JRN

 

Go to top