Stambog til importeret hund

En importeret hund, som ønskes anvendt til avl m.v. i Dansk Jack Russell Terrier Klub, skal registreres hos klubbens stambogsfører, som derefter udarbejder et DJRTK Registeringscertifikat på hunden. 

For at der kan udstedes dansk stambogscertifikat på en importeret hund, skal følgende være opfyldt:

  1. Hunden skal have stambog med minimum 3 led. (Stambøger fra søsterklubber bliver altid anerkendt.)
  2. Den originale stambog skal være udstedt af en DJRTK-anerkendt organisation. 
  3. Hunden skal bestå de til enhver tid gældende avlskrav, jf. vedtægter i DJRTK, for at kunne indgå i avlen i Danmark.

Derudover skal de gældende regler for import af hunde følges - se Fødevarestyrelsens hjemmeside for regler.

Pris: Kr. 275,- pr. registreringscertifikat for medlemmer
Pris: Kr. 600,- pr. registreringscertifikat for ikke-medlemmer

Velkommen til klubbens hjemmeside

Registrering som bruger er nødvendig for at se medlemsområdet - skriv til webmaster for at blive registreret - husk at opgive medlemsnummer (findes bag på JR-nyt)  sammen med ønsket brugernavn

Hvis du har problemer med hjemmesiden - kig her

Great Docs and Support

Udeblev JRN

 

Go to top