Kommende stævner

 

HUSK

Stambog, registreringsattest og forsikringsdokumentation skal altid medbringes til stævner.

Til brugsprøve skal desuden medbringes dokumentation for vaccination jf. prøvereglerne.

Eftertilmelding og tilmelding på stævnedagen kun til eksteriørbedømmelser.

Løbske tæver starter sidst til brugsprøver og skal opholde sig på et af prøveleder anvist sted indtil de afprøves.

Tilmeldinger sendes til Nina: staevne@djrtk.dk 59 26 70 66 – 23 24 27 85 

Undlad venligst at pdf’e den elektroniske tilmelding når du sender den!

 BLANKOTILMELDING

18. april Holstebro Sporprøver
Kærgårdvej 5, Naur, 7500 Holstebro
Tilmeldingsfrist 4. april
Indskrivning og lodtrækning til spor kl. 10.00
Der er plads til max 8-10 hunde
Sporprøvedommer: Leif Qvistgaard Pedersen og evt. ekstern dommer
Prøveleder: Else-Marie Qvistgaard
2. maj Skive Eksteriørstævne m. Ringtræning
Bjørnevej 25, 7800 Skive
Tilmeldingsfrist 18. april
9.00-10.30 Indskrivning
10.00-11.00 Ringtræning v. Else-Marie Qvistgaard Pedersen
11.00-12.30 Eksteriørbedømmelser, indledende runder
12.30-13.30

Frokost

Eksteriørbedømmelser og vinderrunder

13.30- ca. 15
Eksteriørdommer: Bjørn Kjelgaard
Stævneleder: Ernst Hansen

Frokost bestilles hos Niels 40 44 84 39 eller Linda 21 44 84 72 eller

linduska@mail.dk

Giv besked direkte til Else-Marie 28 59 94 91, hvis du vil deltage i ringtræning.
20. juni Brønderslev Apporteringsprøver og eksteriørstævne
Amborgvej 56, 9700 Brønderslev
Tilmeldingsfrist 6. Juni
kl. 9.00 Indskrivning til apporteringsprøve - plads til max 4 hunde
Apporteringsprøvedommer: Niels Nielsen
Prøveleder: Ernst Hansen
Kl. 10.30-11.30 Indskrivning til eksteriørbedømmelser
12.00-13.00 Frokost
13.00-ca. 15.30 Eksteriørbedømmelser
Eksteriørdommer: Jens Hansen
Stævneleder: Nina Johnsen
Frokost bestilles hos Nina 59 26 70 66 / 23 24 27 85 eller nina@djrtk.dk

Der er mulighed for at overnatte i eget campingudstyr fra fredag aften, kontakt

Bjørn 21 33 22 17 for overnatning og deltagelse i fællesspisning fredag aften

 BLANKOTILMELDING


HUSK

Stambog, registreringsattest og forsikringsdokumentation skal altid medbringes til stævner.

Til brugsprøve skal desuden medbringes dokumentation for vaccination jf. prøvereglerne.

Eftertilmelding og tilmelding på stævnedagen kun til eksteriørbedømmelser.

Løbske tæver starter sidst til brugsprøver og skal opholde sig et af prøveleder anvist sted indtil afprøvning.

Tilmeldinger sendes til Nina: staevne@djrtk.dk 59 26 70 66 – 23 24 27 85

Undlad venligst at pdf’e den elektroniske tilmelding når du sender den!