Kommende stævner

 

HUSK

Stambog, registreringsattest og forsikringsdokumentation skal altid medbringes til stævner.

Til brugsprøve skal desuden medbringes dokumentation for vaccination jf. prøvereglerne.

Eftertilmelding og tilmelding på stævnedagen kun til eksteriørbedømmelser.

Løbske tæver starter sidst til brugsprøver og skal opholde sig på et af prøveleder anvist sted indtil de afprøves.

Tilmeldinger sendes til Nina: staevne@djrtk.dk 59 26 70 66 – 23 24 27 85 

Undlad venligst at pdf’e den elektroniske tilmelding når du sender den!

 

22. juni
Brønderslev

Eksteriørstævne med gravoplæring og sporprøve

Tilmelding senest 8. juni

Stævnet afholdes: Amborgvej 56, 9700 Brønderslev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding Grav og eksteriør

Tilmelding Sporprøve

Sporprøver (max 6 hunde - 3timer/400 meter):

8:00                         Lodtrækning til spor

8:10-8:30                Deltagerne kører samlet til Børglum Klosterskov

12:00-12:30           Sporprøveresultater afrapporteres og præmieres på Amborgvej

                                 Sporprøvedommer: Else-Marie Qvistgaard Petersen

                                 Sporprøveleder: Leif Qvistgaard Petersen

Gravoplæring og eksteriørbedømmelser:

9:00-12:30        Gravoplæring for mekanisk ræv

                          Der er tid til max 20 hunde - hunde, der er tilmeldt eksteriørbedømmelse, har
                          førsteprioritet. Evt. ledige pladser tildeles derefter medlemmernes øvrige hunde.

10:00-12:00      Indskrivning til eksteriørstævnet

12:30-13:30      Frokost

                          Frokost (smør selv) bestilles hos Nina: 59 26 70 66 / 23 24 27 85 el. nina@djrtk.dk

13:30-ca. 16      Eksteriørstævne

                          Eksteriørdommer: Linda Linn Frölander, Sverige
                          Stævneleder: Nina Johnsen

Der er mulighed for at overnatte i eget campingudstyr fra fredag aften, kontakt Bjørn 21 33 22 17
for overnatning og evt. deltagelse i fællesspisning fredag aften.

   

 


HUSK

Stambog, registreringsattest og forsikringsdokumentation skal altid medbringes til stævner.

Til brugsprøve skal desuden medbringes dokumentation for vaccination jf. prøvereglerne.

Eftertilmelding og tilmelding på stævnedagen kun til eksteriørbedømmelser.

Løbske tæver starter sidst til brugsprøver og skal opholde sig et af prøveleder anvist sted indtil afprøvning.

Tilmeldinger sendes til Nina: staevne@djrtk.dk 59 26 70 66 – 23 24 27 85

Undlad venligst at pdf’e den elektroniske tilmelding når du sender den!