DSC 0234 DSC 0241

At træne en Jack Russell til at gå spor er en aktivitet som klubben begyndte at indføre i 2016.

Her findes de bedømmelsesregler for sporprøve, klubben vil anvende - de svarer til schweissprøvereglerne.

DSC 0237 DSC 0239

Introduktion til sporsøgning - Tips til Terriertræning-artikel bragt i JR-nyt nr 125, 2015

 Lidt om sporsøgning

Bedømmelsesregler for sporprøve i DJRTK

Nedenståend regler var gældende til udgangen af 2016. Fra 1. januar 2017 følges schweissprøvereglerne fuldt ud - de kommer snart her på siden

BEDØMMELSESREGLER

1. Sporlæggeren skal vise dommeren og føreren anskudsstedet og sporretningen.

2. Sporlægger skal fælge dommerens anvisninger og må ikke blande sig i prøvens afvikling.

3. Dommeren skal herefter undgå unødig samtale med føreren.

4. Dommeren kan under afprøvningen af en hund på 400m/3t efter eget skøn kort henstille eller anvise føreren om sporsøgning, hvis der laves åbenlyse nybegynderfejl, der groft generer hunden i dens sporarbejde, uden at dette nødvendigvis trækker i præmiegrad.

5. Samtale mellem dommer og sporlægger indskrænkes til det nødvendige og skal foregå lavmælt.

6. Dommeren og andre må påse, at de ikke ved deres opførsel giver føreren oplysninger om sporet.. De bør under sporarbejdet holde sig et stykke fra føreren, dog uden derved at miste overblikket. Går hunden af sporet, bør de følge med, for ikke ved deres forbliven på stedet at markere fejlen for føreren..

7. Følger hunden sporet i dettes læside over en længere strækning, skal dommere være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk.

8. Såfremt hunden går af sporet griber dommeren førest ind, når hunden har fjernet sig 35-50m fra sporet, eller hunden over en længere strækning eller tid ikke har haft direkte kontakt med sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet (så vidt muligt påvises blod). Sporretning anvises ikke. Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen.

9. Søger hunden flere gange på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, er dette tegen på usikkerhed hos hunden.

10. Hvis føreren på hundens opførsel mener at kunne konstatere, at den er på afledningsfært eller på anden mådeer gået af sporet, kan han/hun føre hunden tilbage på sporet. Overdrevet førerindgreb regnes dog som tegn på usikkerhed hos hunden.

11. Såfremt hunden udnder sporarbejdet med stor sandsynlighed går på frisk vildtfært og begynder at halse, trækker dette ikke fra, hvis føreren formår, at få hunden hurtigt til at ophøre med halsgivningen, og den derefter genoptager sporarbejdet når hunden ikke indenfor en rimelig tid at genoptage sporarbejdet anvises sporet jf. punkt 4

12. Hvis hunden på rimelig afstand passerer og ej marker sig og  vildtdelen skal dette ikke indvirke væsentligt på bedømmelsen.

13. Ved bedømmelsen skal dommeren først og fremmest lægge vægt på hundens anlæg, sikkerhed og tempo, herunder om den har sporvilje og sporlyst ,samt evne til at koncentrere sig og udvise selvstændighed og ro. Helhedsindtrykket vurderes og tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Hunden askal koncentre sig om sporet og komme fremad.

14. Over for hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren.

15. Umiddelbart efter afprøvningen bør dommeren give en mundtlig kritik af hund og førers præstation, i den præmiegrad først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse.

16. Når førere har forladt prøveområdet bør dommeren for sporlæggerer give en vurdering af det lagte spor.

 

Enkeltdiscipliner                                                                                                                                                

Anlæg –  i denne disciplin gives maksimalt 15 point

0    ingen eller kun ganske ringe anlæg

1-4  gode anlæg, anlægget kan være svære at se i perioder har svært ved at udrede tab

5-9 Meget gode anlæg kommer fremad Kan tabe noget af gejsten. Har flere tab, som den fortrinsvis klarer selv..

10-15    Fortrinlige anlæg. Arbejder målbevidst og spornøje. Søger ihærdigt sporet ved tab, og kommer hurtigt videre.

Sikkerhed- i denne disciplin gives maksimalt 25 point.

0-4      Ingen eller kun ganske ringe sikkerhed

5-9      God sikkerhed sporet krydses ofte uden det bemærkes. Vildtdelen nås med 2 indgreb fra dommeren.

10-14     Meget egnet god sikkerhed. Tab registreres og klares hurtigt. Der ydes maks. 1 dommerindgreb.

15-25    Fortrinlig sikkerhed, kun mindre tab som den selv  klarer. (evt. tilbageføring fra frisk vildtfært).

                                 

Tempo – i denne disciplin gives maksimalt 10 point.

0    ikke anvendeligt tempo.

1-3   godt tempo. Meget langsomt, eller hårdt trækkende.

4-6    Meget godt tempo til eftersøgning. Kunne ønskes lidt hurtigere eller lidt langsommere.

7-10   tempo til eftersøgning. Korrekt afpasset efter forholdene.

                                                    

Helhedsindtryk-i denne disciplin gives maksimalt 25 point.

0-4    Utilstrækkelig præstation. Intet eller kun ganske lidt samarbejde med fører. Ville ikke kunne anvendes til efter søgning af anskudt eller skadetr vildt.

5- 9   God præstation. Føreren trækker af og til hunden af sporet. Vil Ikke være tilstrækkelig for anvendelse ti leftersøgning af anskudt eller skadet vildt

10-14   En meget god præstation. Hund og fører er meget opmærksomme på signaler fra hinanden.Ville kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller kadet vildt, har været uheldig under prøven

15-25  Fortrinlig præstation. Hund og fører arbejder som en sammensvejset enhed. Velegnet til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt.

Se også

Anvisning for sporlægning Bedømmelsesregler Brugsprøvens formål og angendelse
Enkeltdisipliner Omprøvning Vildtsporprøve
Vildtsporprøver regelsæt

Rettet udgave 07-2016, besluttet af DJRTK's bestyrelse 19.03.2016

Velkommen til klubbens hjemmeside

 Great Docs and Support

Registrering som bruger er nødvendig for at se medlemsområdet - skriv til webmaster for at blive registreret - husk at opgive medlemsnummer (findes bag på JR-nyt)  sammen med ønsket brugernavn

Hvis du har problemer med hjemmesiden - kig her

Udeblev JRN

 

Gå til toppen