Handleplan for stævnet i Brønderslev 20. juni 2020

DJRTK gennemfører apporteringsprøverne, og vi gennemfører eksteriørbedømmelserne, hvis det vil være praktisk muligt, når myndighederne melder ud omkring retningslinjerne for genåbningens fase 3 efter 8. juni. Derfor:

Tilmeldingsfristen er forlænget til 13. juni – umiddelbart derefter lukkes kataloget

Hvis loftet for arrangementer bliver 50 deltagere, kan stævnet afvikles som planlagt med et par ekstra sikkerhedsforanstaltninger:

  • Der arrangeres ikke fælles frokost eller andre fællesmåltider, folk medbringer i stedet egen picnickurv, drikkevarer og tæpper/stole, så vi kan holde god afstand.
  • Vi henstiller til deltagerne, at der max møder 2 mennesker pr. hund, at ingen ankommer før lørdag til de respektive indskrivningstider, og at man kører hjem umiddelbart efter stævnet.
  • Klubben sørger naturligvis for masser af håndsprit, engangshandsker mv.

Hvis loftet bliver sat til under 50, vil vi tage stilling til i hvilket omfang, vi vil kunne gennemføre eksteriørbedømmelserne, eventuelt med opdeling af stævnet i to halvdele med individuelle mødetider.

Så snart vi kender myndighedernes udmelding for fase 3, vender vi tilbage med yderligere informationer.